Hoya bang ngong ngoy - fresh 1 node cutting - Unrooted

Shipping calculated at checkout.

Hoya sp bang ngong ngoy comes from Thailand.